Kontakti

Marija Naumova: marien@marien.lv

Menedžments
SIA “Sinkopa”

e-pasts: sinkopa@sinkopa.lv
Kontaktadrese:
Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, Latvija
tālr.: +371 7291678
fakss: + 371 7313400

Menedžeris Rafails Balkins
mob.tālr.: +371 9533075
e-pasts: rafail@marien.lv

Ierakstu kompānija
“Baltic Records Group”

e-pasts: bp@latnet.lv
Kontaktadrese :
Baznīcas iela 45-3, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr.: +371 7311111
fakss: +371 7312555